Kalkulator Średniej Geometrycznej

Oblicz średnią geometryczną dla danego zbioru liczb.

Wynik:

Wzór obliczeń

Aby obliczyć średnią geometryczną, oblicz pierwiastek z iloczynu wszystkich liczb, z których chcesz obliczyć średnią. Stopień tego pierwiastka powinien być równy ilości wszystkich liczb w zbiorze.

Średnia Geometryczna = n√(x1 · x2 · ... · xn)

Zobacz także: