Kalkulator Silnia

Oblicz silnię z danej liczby (n!).

n! = ?
n =
Wynik:

Aby obliczyć silnie, wprowadź liczbę i naciśnij przycisk =. Oprócz wyniku kalkulator powinien wygenerować także całą kalkulację krok po kroku.

Wzór obliczeń

n! = 1 × 2 × 3 × ... × n

Przykłady

4! = 1 × 2 × 3 × 4 = 24
5! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 120
8! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 = 40320