Kalkulator Dużych Liczb

Kalkulator dużych liczb umożliwia wykonywanie obliczeń na bardzo dużych liczbach.

X =
Y =
Wynik:

W razie potrzeby kalkulator umożliwia stosowanie notacji wykładniczej (np. 12E5, 14E20, itp.).

Większość kalkulatorów pozwala na wyświetlanie maksymalnie 8 lub 10 miejsc po przecinku. W tym kalkulatorze użytkownik sam może zdefiniować z jaką dokładnością liczb po przecinku chce wykonywać obliczenia. Dzięki temu w tym kalkulatorze można dokonywać bardzo precyzyjnych obliczeń na dużych liczbach oraz na takich, które mają dużo liczb po przecinku.


Zobacz także: