Kalkulator Dzielenia Ułamków

Oblicz wynik dzielenia dwóch ułamków na podstawie wprowadzonych danych.


÷

Wynik:
Oczekiwanie na dane...

Aby obliczyć wynik dzielenia ułamków w tym kalkulatorze, wprowadź oba ułamki i naciśnij przycisk =. Kalkulator oprócz samego wyniku powinien wygenerować także szczegółowe obliczenia wraz z opcjonalnym, uproszczonym wynikiem.

Aby obliczyć wynik dzielenia ułamków:

  1. Zamień licznik z mianownikiem w drugim ułamku.
  2. Pomnóż wszystkie liczniki.
  3. Pomnóż wszystkie mianowniki.
  4. Opcjonalnie uprość otrzymany wynik.

Wzór obliczeń

$$ \dfrac{a}{b} \div \dfrac{c}{d} = \dfrac{a}{b} \times \dfrac{d}{c} = \dfrac{a \times d}{b \times c} $$

Przykłady

$$ \frac{5}{4} \div \frac{12}{3} = \frac{5}{4} \times \frac{3}{12} = \frac{5 \times 3}{4 \times 12} = \frac{15}{48} = \frac{5}{16} $$
$$ \frac{12}{5} \div \frac{3}{7} = \frac{12}{5} \times \frac{7}{3} = \frac{12 \times 7}{5 \times 3} = \frac{84}{15} = \frac{28}{5} = 5 \frac{3}{5} $$

Zobacz także: