Kalkulator Odejmowania Ułamków

Oblicz wynik odejmowania dwóch ułamków na podstawie wprowadzonych danych.


-

Wynik:
Oczekiwanie na dane...

Aby obliczyć wynik odejmowania ułamków w tym kalkulatorze, wprowadź oba ułamki i naciśnij przycisk =. Kalkulator oprócz samego wyniku powinien wygenerować także szczegółowe obliczenia wraz z opcjonalnym, uproszczonym wynikiem.

Aby obliczyć wynik dodawania ułamków:

  1. Jeżeli ułamki mają różne mianowniki, znajdź najmniejszy wspólny mianownik.
  2. Jeżeli ułamki mają różne mianowniki, w obu ułamkach pomnóż licznik i mianownik przez liczbę, która pozwoli na uzyskanie wspólnego mianownika.
  3. Odejmij licznik drugiego ułamka od licznika pierwszego ułamka.
  4. Opcjonalnie uprość otrzymany wynik.

Wzór obliczeń

$$ \dfrac{a}{b} - \dfrac{c}{d} = \dfrac{(a \times d) - (c \times b)}{b \times d} = \dfrac{ad - bc}{bd} $$

Przykłady

$$ \frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{7 - 3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5} $$
$$ \frac{2}{5} - \frac{2}{7} = \frac{(2 \times 7) - (2 \times 5)}{7 \times 5} = \frac{14 - 10}{35} = \frac{4}{35} $$
$$ \frac{15}{3} - \frac{4}{20} = \frac{(15 \times 20) - (4 \times 3)}{20 \times 3} = \frac{300 - 12}{60} = \frac{288}{60} = \frac{24}{5} = 4 \frac{4}{5} $$

Zobacz także: