Kalkulator Mediany

Wprowadź liczby oddzielone przecinkami i oblicz ich medianę, średnią arytmetyczną, minimalną i maksymalną liczbę, oraz całkowitą sumę.

Wynik:

Aby obliczyć medianę, należy posortować liczby rosnąco. Medianę stanowi ta liczba, która znajduje się pośrodku zbioru o nieparzystej ilości liczb. W przypadku zbioru o parzystej ilości liczb medianą jest średnia arytmetyczna z dwóch środkowych liczb.

Przykłady

1. {3, 7, 12, 60, 100}
Mediana: 12

2. {3, 7, 12, 20, 60, 100}
Mediana: (12 + 20) / 2 = 16


Zobacz także: