Skalkuluj.pl / Kalkulatory Naukowe / Średnia ważona ocen

Średnia ważona ocen

Wprowadź dane oddzielone przecinkami

Kalkulator średniej ważonej ocen umożliwia wprowadzenie wag dla poszczególnych ocen, zgodnie z tym jak średnia obliczana jest w wielu szkołach (na przykład waga oceny 3 dla kartkówki, waga 5 dla sprawdzianu).

Jak używać kalkulatora średniej ważonej ocen?

Wystarczy wprowadzić w pierwsze pole oceny oddzielone przecinkami, a w drugie pole ich wagi. Przykładowo jeżeli mamy 3 oceny, kolejno: 3 o wadze 5, 4 o wadze 3 i 5 o wadze 1, nasze pola powinny wyglądać w następujący sposób:

Jak obliczyć średnią ważoną?

Wystarczy zsumować wszystkie oceny pomnożone przez ich wagi, po czym podzielić wynik przez sumę wszystkich wag.

Przykład: Jaś dostał 5 z zadania domowego z matematyki, mają one wagę 1, miał już wcześniej jedną 3 z kartkówki (waga 3) i jedną 4 ze sprawdzianu (waga 5). Jaka będzie jego średnia ocen z tego przedmiotu?
Rozwiązanie:
1) (5 * 1) + (3 * 3) + (4 * 5) = 5 + 9 + 20 = 34
2) 34 / (1 + 3 + 5) = 34 / 9 = 3,78
Odpowiedź: Średnia ważona Jasia z matematyki po zaokrągleniu do dwóch cyfr po przecinku wynosi 3,78.


Skalkuluj.pl 2018-2019 | Polityka Prywatności | Kontakt
Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie kalkulatory działały w pełni poprawnie i były oparte o aktualne wzory, jednak otrzymane wyniki stanowią wyłącznie rolę informacyjną i nie gwarantujemy ich poprawności.