Kalkulator Średniej Ważonej

Oblicz średnią ważoną na podstawie wprowadzonych ocen szkolnych lub liczb i ich wag.

Wprowadź wartości (np. oceny szkolne) i ich wagi:
Waga
Waga
Waga
Wynik:

Aby użyć kalkulatora średniej ważonej, wprowadź liczby lub oceny szkolne oraz ich wagi. Jeśli chcesz, dodaj kolejne pola lub usuń te, których nie potrzebujesz. Po wprowadzeniu danych naciśnij przycisk "=" a kalkulator obliczy gotową średnią, oraz pokaże sumę wag i obliczenia.

Średnia Ważona

Średnia ważona pozwala obliczyć średnią wartości o różnych wagach. Im większa jest waga danego elementu, tym większy wpływ będzie miał on na ostateczną średnią.

Aby obliczyć średnią ważoną, dodaj do siebie każdą liczbę pomnożoną przez jej wagę. Kolejno podziel otrzymany wynik przez sumę wszystkich wag.

Wzór obliczeń

  • x = Wartość
  • w = Waga
Średnia Ważona = (x1 * w1 + x2 * w2 + ...) / (w1 + w2 + ...)

Przykład

Oblicz średnią ważoną dla liczb: 3, 2, 4 z wagami: 5, 4, 1.

Średnia Ważona:

(3 * 5 + 2 * 4 + 4 * 1) / (5 + 4 + 1)
= (15 + 8 + 4) / 10
= 27 / 10
= 2.7


Zobacz także: