Kalkulator procentowy


Obliczanie procentu z liczby:

Ile procent:
%

Z jakiej liczby:

Jaki procent liczby stanowi druga liczba:

Liczba:

Z jakiej liczby:

O jaki procent wzrosła lub zmalała liczba:

Z jakiej liczby:
Do jakiej liczby:


Dokładamy wszelkich starań, by wszystkie kalkulatory działały w pełni poprawnie i były oparte o aktualne wzory, jednak otrzymane wyniki stanowią wyłącznie rolę informacyjną i nie gwarantujemy ich poprawności.


1. Jak obliczyć procent z liczby?

Należy podzielić procent, który chcemy obliczyć przez 100, po czym pomnożyć wynik przez liczbę, z której szukamy procenta.

Przykład: Pewna kobieta dostała kod rabatowy uprawniający do 25% zniżki na buty o cenie 200 zł. Postanowiła ona, że zaoszczędzone na ich zakupie pieniądze wrzuci do swojej skarbonki, w której zbiera pieniądze na wymarzony wyjazd w góry. Jaka to będzie kwota?

Rozwiązanie: 25% ÷ 100 × 200 = 50 [zł]


2. Jak obliczyć jaki procent liczby stanowi druga liczba?

Drugą liczbę należy podzielić przez pierwszą, po czym iloraz pomnożyć razy 100%.

Przykład: 20 spośród 400 uczestników loterii wygrało nagrody. Jaki to procent?

Rozwiązanie: 20 ÷ 400 × 100% = 5%


3. Jak obliczyć o jaki procent wzrosła lub zmalała liczba?

  1. Od liczby po zmianie należy odjąć liczbę przed nią.
  2. Różnicę należy podzielić przez pierwszą liczbę, po czym całość pomnożyć razy 100%.

Przykład: Uczeń podczas nauki do ważnego testu wypełniał próbne arkusze. W pierwszym uzyskał wynik 100 punktów, a w drugim już 150. O ile procent poprawił się jego wynik?

Rozwiązanie:

  1. 150 - 100 = 50
  2. 50 ÷ 100 × 100% = 50%
Przykład 2: Cena czapki zmalała z 50 do 40 zł. O ile procent zmieniła się cena?

Rozwiązanie:
  1. 50 - 40 = 10
  2. 10 ÷ 50 × 100% = 20%

skalkuluj.pl 2018