Kalkulator Zmiany Procentowej

Oblicz o ile procent wzrosła lub zmalała dana wartość.

Wynik:
%

Wzór obliczeń

Zmiana procentowa = (Liczba 2 - Liczba 1) / Liczba 1 * 100

Przykłady

Liczba 1 Liczba 2 Zmiana procentowa
80 120 50%
100 75 -25%
5 16 220%
2 1234 61600%

Zobacz także: