Kalkulator Arctan

Oblicz arctan w stopniach i radianach.

°
rad
➔ Kalkulator Tangens
Aby uzyskać wynik, wprowadź Arctan w odpowiednie pole i naciśnij przycisk "Oblicz".

Przykłady

Arccos ° rad
1 45° π/4
0 0
-1 -45° -π/4

Zobacz także: