Kalkulator Arcsin

Oblicz arcsin (odwrotność sinusa) na podstawie wprowadzonych danych.

°
rad
➔ Kalkulator Sinus
Wprowadź wartość Arcsin, naciśnij przycisk "Oblicz" i sprawdź kąt w stopniach oraz kąt w radianach.

Przykłady

Arcsin ° rad
1 90° π/2
0.5 30° π/6
0 0
-0.5 -30° -π/6
-1 -90° π/2

Zobacz także: