Konwerter Systemów Liczbowych

Konwertuj wartości pomiędzy różnymi systemami liczbowymi (systemem dziesiętnym, ósemkowym, binarnym i szesnastkowym).

[0-9]

[0-1]

[0-7]

[0-9] & [A-F]

Aby przeliczać wartości pomiędzy systemami, wprowadź wartość w wybranym przez siebie systemie liczbowym (np. w systemie dziesiętnym) w wyznaczone pole. Jeżeli wartość będzie poprawna, kalkulator powinien automatycznie przeliczyć ją na inne systemy (np. na system dwójkowy, ósemkowy i szesnastkowy) i podać wyniki w odpowiednich polach.

Przykłady

System dziesiętny System dwójkowy System ósemkowy System szesnastkowy
12 1100 14 C
1254 10011100110 2346 4E6
3822 111011101110 7356 EEE
4095 111111111111 7777 FFF

Zobacz także: