Kalkulator Obwodu Koła

Określ promień lub średnicę koła, wybierz jednostki i oblicz obwód koła.

Obwód koła
Wynik:

Wzór obliczeń

Obwód koła = 2π * r
  • π - Pi (~3,14)
  • r - Promień koła

Przykłady

π ≈ 3,14159265359

Promień koła (r) Średnica koła (d) Obwód koła
20 cm 40 cm 125.66 cm
4 m 8 m 25,13 m
50 cm 100 cm 10,31 ft

Zobacz także: