Kalkulator Średnicy Koła

Oblicz średnicę koła na podstawie promienia koła, pola koła, lub obwodu koła w wybranych jednostkach długości.

Pole powierzchni koła
Wynik:

Wzór obliczeń

Średnica = 2 * Promień koła
Średnica = Obwód koła / π ≈ Obwód koła / 3.14159265359
Średnica = 2 * √(Pole powierzchni koła / π) ≈ 2 * √(Pole powierzchni koła / 3.14159265359)

Zobacz także: