Kalkulator Ułamków na Procenty

Zamień ułamek na procent z podaną liczbą miejsc po przecinku.


Wynik:
Oczekiwanie na dane...

Jak zamienić Ułamek na Procent?

  1. Podziel licznik ułamka przez mianownik ułamka (np. 2 ÷ 4 = 0.5).
  2. Pomnóż wynik przez 100, aby uzyskać wartość wyrażoną w procentach (np. 0.5 × 100 = 50%).

Wzór obliczeń

Wartość wyrażona w procentach = Licznik ÷ Mianownik × 100

Przykłady

Liczba Wartość wyrażona w procentach
5/7 71.43%
12/20 60%
7/2 350%
10/10 100%
3/18 16.67%