Kalkulator Liczb Pierwszych

Sprawdź, czy liczba jest liczbą pierwszą i zobacz jej dzielniki.

Wynik:

Liczba pierwsza to liczba naturalna, która jest większa od 1 i jest podzielna tylko przez 1 i samą siebie.

Liczby pierwsze od 1 do 100

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

Przykłady

Liczba Czy ta liczba jest liczbą pierwszą? Dzielniki liczby
15 Nie 1, 3, 5, 15
17 Tak 1, 17
41 Tak 1, 41
50 Nie 1, 2, 5, 10, 25, 50
62 Nie 1, 2, 31, 62
73 Tak 1, 73
211 Tak 1, 211
212 Nie 1, 2, 4, 53, 106, 212

Zobacz także: