Kalkulator Liczb Całkowitych

Sprawdź, czy dana liczba jest liczbą całkowitą.

Wynik:

Liczby całkowite to liczby naturalne i ich ujemne odpowiedniki. Do liczb całkowitych zalicza się także liczbę 0.

Przykłady

Liczba Czy ta liczba jest liczbą całkowitą?
-3 Tak
-2 Tak
-1 Tak
0 Tak
1 Tak
2 Tak
3 Tak
3.5 Nie
4 Tak
4.2 Nie
5 Tak

Zobacz także: