Kalkulator Średniej

Oblicz średnią arytmetyczną, średnią ważoną, lub średnią geometryczną.

Wynik:
Wprowadź wartości (np. oceny szkolne) i ich wagi:
Waga
Waga
Waga
Wynik:
Wynik:

Średnie mają za zadanie pokazywać środek jakiegoś zbioru liczb. Można go jednak wyznaczyć na wiele sposobów, a on sam może się różnić w zależności od przyjętego rodzaju średniej.

  • Średnia Arytmetyczna służy do prostego obliczania średniej z danego zbioru liczb. Jest jednym z najpopularniejszych rodzajów średnich i liczy się ją w przypadku wielu zastosowań, w tym np. ocen szkolnych na koniec roku.
  • Średnia Ważona różni się od średniej arytmetycznej tym, że pozwala na dodanie poszczególnym wartościom konkretnych wag. Dzięki temu można np. obliczyć średnią ocen z danego przedmiotu szkolnego w zależności od tego, jaką mają wagę (np. gdy ocena ze sprawdzianu to waga 5, a z zadania domowego to waga 1, średnia ważona jest w stanie to uwzględnić).
  • Średnią Geometryczną oblicza się jako pierwiastek z iloczynu wszystkich w danym zbiorze liczb. Stopień tego pierwiastka jest równy ilości wszystkich liczb. Ten rodzaj średniej jest często stosowany m.in. w demografii i statystyce.

Zobacz także: