Kalkulator Objętości Walca

Oblicz objętość walca na podstawie wprowadzonych danych.

Objętość walca
Wynik:

Aby obliczyć objętość walca, wprowadź do kalkulatora wysokość oraz promień lub średnicę walca w wybranych jednostkach długości. Opcjonalnie możesz też zdefiniować dokładność liczby Pi.

Wzór obliczeń

Objętość walca = πr²h

Przykłady

Wysokość walca Promień Objętość walca
20 cm 5 cm 1570,8 cm³
30 cm 15 cm 21205750,41 mm³
50 in 373.2 mm 0,73 yd³