Kalkulator Liczb Rzymskich

Skonwertuj cyfrę rzymską na liczbę numeryczną lub liczbę numeryczną na cyfrę rzymską.

Wynik:

Przykłady

Wartość liczbowa Cyfra Rzymska
1 I
2 II
3 III
4 IV
5 V
6 VI
7 VII
8 VIII
9 IX
10 X
18 XVIII
19 XIX
20 XX
21 XXI
49 XLIX
50 L
51 LI
100 C
150 CL
500 D
1500 MD
1900 MCM
1990 MCMXC
2000 MM
2022 MMXXII
2023 MMXXIII
2024 MMXXIV
2025 MMXXV
2026 MMXXVI
2027 MMXXVII
2028 MMXXVIII
2029 MMXXIX
2030 MMXXX

Zobacz także: