Kalkulator Odchylenia Standardowego

Oblicz odchylenie standardowe i wariancje dla podanych liczb i wybranej metody.

Wynik:
Obliczenia:
Oczekiwanie na dane...

Odchylenie standardowe pozwala oszacować, o ile średnio odchylają się dane wartości od średniej arytmetycznej.

Oprócz prezentowania samych wyników ten kalkulator pokazuje również szczegółowe obliczenia.

Wzór obliczeń

Odchylenie Standardowe (Populacja): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu)^{2}}{n}}$$
  • n = Ilość wartości
  • μ = Średnia Arytmetyczna
Odchylenie Standardowe (Próba): $$\sigma = \sqrt{\dfrac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^{2}}{n - 1}}$$
  • n = Ilość wartości
  • x̄ = Średnia Arytmetyczna

Przykłady

Wartości Sposób Średnia Arytmetyczna Odchylenie Standardowe (σ)
5, 18, 2, 100 Populacja 31,25 40,1458
5, 18, 2, 100 Próba 31,25 46,3564
1, 1000, 15, 20 Populacja 259 427,8732
1, 1000, 15, 20 Próba 259 494,0654