Kalkulator Twierdzenia Pitagorasa

Oblicz długości boków lub pole trójkąta prostokątnego za pomocą Twierdzenia Pitagorasa.

Trójkąt prostokątny
Wynik:
Obliczenia:
Oczekiwanie na dane...

Wprowadź długości poszczególnych boków trójkąta prostokątnego, określ jednostkę i oblicz długości pozostałych boków, oraz pole trójkąta. Oprócz samych wyników kalkulator pokazuje również szczegółowy proces obliczania długości danego boku oraz pola trójkąta.

Wzór obliczeń

  • a = Długość boku (a)
  • b = Długość boku (b)
  • c = Długość przeciwprostokątnej (c)
Długość boku (a):

Aby obliczyć długość boku a, oblicz pierwiastek kwadratowy z wyniku odejmowania długości przeciwprostokątnej c do kwadratu i długości boku b do kwadratu.

$$ a = \sqrt{c^{2} - b^{2}} $$
Długość boku (b):

Aby obliczyć długość boku b, oblicz pierwiastek kwadratowy z wyniku odejmowania długości przeciwprostokątnej c do kwadratu i długości boku a do kwadratu.

$$ b = \sqrt{c^{2} - a^{2}} $$
Długość przeciwprostokątnej (c):

Aby obliczyć długość przeciwprostokątnej c, oblicz pierwiastek kwadratowy z wyniku dodawania długości boku a do kwadratu i długości boku b do kwadratu.

$$ c = \sqrt{a^{2} + b^{2}} $$
Pole Trójkąta Prostokątnego (A):

Aby obliczyć pole trójkąta prostokątnego, podziel wynik mnożenia długości boku a i boku b przez 2.

$$ A = \dfrac {ab}{2} $$