Kalkulator Potęg

Oblicz ile wynosi wybrana liczba podniesiona do wybranej potęgi. Kalkulator obsługuje zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne.

xn = a
x =
n =
Wynik:
a =

Potęgowanie polega na mnożeniu liczby przez siebie tyle razy, ile jest to podane w wykładniku. W przypadku ujemnego wykładnika należy podzielić 1 przez obliczoną liczbę z dodatnim wykładnikiem. W przypadku wykładnika 0 wynik to zawsze 1.

Przykłady

Liczba Obliczenia Wynik
24 24 = 2 * 2 * 2 * 2 = 16 16
33 33 = 3 * 3 * 3 = 27 27
5-3 5-3 = 5-3 = 1/53 = 1/(5 * 5 * 5) = 0.008 0.008
50 50 = 1 1
1000 1000 = 1 1