Kalkulator Ułamków Dziesiętnych

Oblicz wynik działania matematycznego z liczbami dziesiętnymi.

Wynik:

Kalkulator obsługuje podstawowe operatory matematyczne takie jak + (dodawanie), - (odejmowanie), * (mnożenie), oraz / (dzielenie). Oprócz tego, w kalkulatorze można używać także nawiasów, które pozwalają na zmianę kolejności wykonywania działań.

Przykłady

Obliczenia Wynik
2.50 + 2 * 3 + 3 11.5
2.50 + 2 * (3 + 3) 14.5
2.24 / 2 + 5.554 * 7 - 4 35.998
0.37 * 0.00012 0.0000444

Zobacz także: