Kalkulator Skracania Ułamków

Uprość wprowadzony ułamek. Jeśli istnieje, wygeneruj jego krótszą i prostszą formę.

X nd = ?
X (opcjonalne):
n =

d =
Wynik:
Oczekiwanie na dane...

Bardzo często podczas obliczeń spotykamy ułamki niewłaściwe. Są one bardzo często nieczytelne, więc lepiej przekształcić je na prostszą formę. Dzięki temu kalkulatorowi możesz spróbować skonwertować dowolny ułamek na jego najprostszą formę.

Przykłady

Ułamek Wynik
2 622 2 311 = 2511
700400 1 34 = 74
5080 58

Zobacz także: