Kalkulator Mnożenia Ułamków

Oblicz wynik mnożenia dwóch ułamków na podstawie wprowadzonych danych.


×

Wynik:
Oczekiwanie na dane...

Aby obliczyć wynik mnożenia ułamków w tym kalkulatorze, wprowadź oba ułamki i naciśnij przycisk =. Kalkulator oprócz samego wyniku powinien wygenerować także szczegółowe obliczenia wraz z opcjonalnym, uproszczonym wynikiem.

Aby obliczyć wynik mnożenia ułamków:

  1. Pomnóż wszystkie liczniki.
  2. Pomnóż wszystkie mianowniki.
  3. Opcjonalnie uprość otrzymany wynik.

Wzór obliczeń

$$ \dfrac{a}{b} \times \dfrac{c}{d} = \dfrac{a \times c}{b \times d} $$

Przykłady

$$ \frac{4}{16} \times \frac{5}{20} = \frac{4 \times 5}{16 \times 20} = \frac{20}{320} = \frac{1}{16} $$
$$ \frac{5}{3} \times \frac{4}{6} = \frac{5 \times 4}{3 \times 6} = \frac{20}{18} = \frac{10}{9} = 1 \frac{1}{9} $$

Zobacz także: