Kalkulator Dodawania Ułamków

Oblicz wynik dodawania dwóch ułamków na podstawie wprowadzonych danych.


+

Wynik:
Oczekiwanie na dane...

Aby obliczyć wynik dodawania ułamków w tym kalkulatorze, wprowadź oba ułamki i naciśnij przycisk =. Kalkulator oprócz samego wyniku powinien wygenerować także szczegółowe obliczenia wraz z opcjonalnym, uproszczonym wynikiem.

Aby obliczyć wynik dodawania ułamków:

  1. Jeżeli ułamki mają różne mianowniki, znajdź najmniejszy wspólny mianownik.
  2. Jeżeli ułamki mają różne mianowniki, w obu ułamkach pomnóż licznik i mianownik przez liczbę, która pozwoli na uzyskanie wspólnego mianownika.
  3. Dodaj do siebie liczniki obu ułamków.
  4. Opcjonalnie uprość otrzymany wynik.

Wzór obliczeń

$$ \dfrac{a}{b} + \dfrac{c}{d} = \dfrac{(a \times d) + (c \times b)}{b \times d} = \dfrac{ad + bc}{bd} $$

Przykłady

$$ \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2 + 1}{4} = \frac{3}{4} $$
$$ \frac{4}{6} + \frac{7}{25} = \frac{(4 \times 25) + (7 \times 6)}{25 \times 6} = \frac{100 + 42}{150} = \frac{142}{150} = \frac{71}{75} $$
$$ \frac{5}{4} + \frac{3}{7} = \frac{(5 \times 7) + (3 \times 4)}{7 \times 4} = \frac{35 + 12}{28} = \frac{47}{28} = 1 \frac{19}{28} $$

Zobacz także: