Kalkulator Przekątnej Prostokąta

Oblicz przekątną prostokąta dla danych długości boków i wybranych jednostek.

Przekątna prostokąta
Wynik:

Wzór obliczeń

Aby obliczyć przekątną prostokąta, oblicz pierwiastek z sumy kwadratów dłuższego i krótszego boku.

Przekątna prostokąta = √(a² + b²)
  • a - Wysokość
  • b - Szerokość

Przykłady

Wysokość (a) Szerokość (b) Przekątna prostokąta
8 cm 15 cm 17 cm
15 cm 20 cm 25 cm
50 cm 2 m 2,06 m
17 cm 30 cm 13,58 in