Konwerter daty Rzymskiej

Skonwertuj wybraną datę na datę zapisaną rzymskimi cyframi.

Wynik:
Aby sprawdzić jak wybrana data będzie zapisana w cyfrach rzymskich, wprowadź datę oraz wybierz preferowany format daty i naciśnij przycisk "Konwertuj".

Tabela Cyfr Rzymskich

Cyfra Rzymska Wartość liczbowa
I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

Przykłady

Cyfra Rzymska Wartość liczbowa
01.04.2020 I.IV.MMXX
15.11.2024 XV.XI.MMXXIV
04/22/2012 IV/XXII/MMXII
1990-03-15 MCMXC-III-XV

Zobacz także: