Kalkulator Lat

Oblicz ilość lat między dwoma datami.

Wynik:

Wprowadź datę początkową i datę końcową, naciśnij przycisk = i oblicz ilość lat między datami.

Przykłady

Data rozpoczęcia Data zakończenia Wynik
15.07.2022 20.12.2024 2.43 [lat]
18.05.1990 12.02.2030 39.73 [lat]
02.11.2027 03.03.2028 0.34 [lat]

Zobacz także: