Kalkulator Roku Przestępnego

Wprowadź wybrany rok i sprawdź, czy jest on rokiem przestępnym (ma 366 dni i zawiera datę 29 lutego).

Wynik:

Aby obliczyć, czy dany rok jest rokiem przestępnym, sprawdź czy rok jest podzielny przez 4, ale nie jest podzielny przez 100. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, sprawdź czy rok jest podzielny przez 400. Rok jest rokiem przestępnym, jeżeli wynik jest liczbą całkowitą.

Rok 2024 jest rokiem przestępnym.

Nadchodzące lata przestępne

 • 2028
 • 2032
 • 2036
 • 2040
 • 2044
 • 2048
 • 2052
 • 2056
 • 2060
 • 2064
 • 2068
 • 2072
 • 2076
 • 2080
 • 2084

Zobacz także: