Kalkulator Miesięcy

Oblicz ilość miesięcy między dwoma datami.

Wynik:

Wprowadź datę początkową i datę końcową i oblicz ile miesięcy jest pomiędzy dwiema datami.

Przykłady

Data rozpoczęcia Data zakończenia Wynik
20.05.2022 20.05.2024 24 [miesięcy]
22.02.2010 22.03.2010 1 [miesięcy]
30.03.2030 14.02.2035 58.52 [miesięcy]

Zobacz także: