Kalkulator Tygodni

Oblicz ilość tygodni pomiędzy dwoma datami.

Wynik:

Aby obliczyć ilość tygodni między dwoma datami, wprowadź datę początkową i datę końcową i naciśnij przycisk =.

Przykłady

Data rozpoczęcia Data zakończenia Wynik
13.05.2022 27.05.2022 2 [tygodnie]
18.04.2012 11.02.2014 94.86 [tygodnie]
16.10.2028 22.02.2030 70.57 [tygodnie]

Zobacz także: