Szyfr Cezara - koder/dekoder online

Zakoduj lub rozkoduj wiadomość Szyfrem Cezara w zależności od wybranego przesunięcia.


Tekst:
Szyfr Cezara:
Szyfr Cezara jest jedną z najprostszych metod szyfrowania tekstu. Polega on na tym, że każdą literę w tekście zastępuje się literą oddaloną o ustaloną ilość liter w alfabecie. Na przykład, jeżeli zdefiniujemy przesunięcie na "2" litera "a" zostanie w takim szyfrze zastąpiona literą "c" (ponieważ "a" jest pierwszą literą alfabetu a "c" trzecią).

Przykłady

Tekst Przesunięcie Szyfr Cezara
abc 5 fgh
z 1 a
Lorem Ipsum 13 Yberz Vcfhz

Zobacz także: