ROT5 - koder/dekoder online

Zaszyfruj lub odszyfruj cyfry za pomocą konwertera ROT5.

Tekst:
ROT5:
ROT5 jest jedną z najpopularniejszych metod do szyfrowania cyfr. Polega na tym, że każdą cyfrę w danym ciągu zastępuje się cyfrą oddaloną o pięć miejsc (z prawej strony) w ciągu "1234567890". Jeżeli po pięciu miejscach nie ma żadnej cyfry, odliczanie jest kontynuowane od początku ciągu.
Aby zaszyfrować coś w tym narzędziu, wprowadź zawartość w pole "Tekst", lub aby odszyfrować, wprowadź ją w pole "ROT5".

Przykłady

Tekst ROT5
1 6
456 901
500 055
2024 7579

Zobacz także: