Usuwanie nowych linii (Enterów) z tekstu

Narzędzie do usuwania wszystkich lub zwielokrotnionych nowych linii (enterów) z wprowadzonego tekstu.


Wynik:
Aby skorzystać z narzędzia, wprowadź tekst w wyznaczone pole, określ czy chcesz usunąć wszystkie nowe linie czy tylko te nadmierne i naciśnij przycisk "Wygeneruj". Gotowy wynik powinien pojawić się w sekcji "Wygenerowany tekst".

Zobacz także: