Tłumacz Kodu Binarnego

Wprowadź tekst i przetłumacz go na kod binarny, albo wprowadź kod binarny i przetłumacz go na tekst.

Kod Binarny na Tekst

Wynik:

Tekst na Kod Binarny

Wynik:
Kod binarny jest używany przez różnego rodzaju komputery. Składa się on wyłącznie z cyfr 0 i 1. Za pomocą tego narzędzia możesz przekształcić tekst na kod binarny, albo odszyfrować kod binarny, by zobaczyć, co on oznacza.

Zobacz także: