Licznik Znaków

Oblicz ilość znaków we wprowadzonym tekście.

Znaki:
0
Znaki bez spacji:
0

Wprowadź tekst w wyznaczone pole, aby obliczyć ilość znaków ze spacjami i znaków bez spacji.

Wiele różnego rodzaju systemów posiada limit znaków do wprowadzenia. Jednym z przykładów może być chociażby Twitter, na którym wpis nie może być dłuższy niż 280 znaków. Takie limity nie pojawiają się jednak wyłącznie w internecie, standardowo wiadomość SMS także nie powinna być dłuższa niż 160 znaków.


Zobacz także: