Kalkulator Tempa Biegu

Wprowadź czas oraz przebiegnięty dystans i oblicz średnią prędkość, oraz tempo biegu.

Czas (hh:mm:ss):
: :
Wynik:

Przykłady

Czas Dystans Tempo Prędkość
00:50:30 6 km 00:08:25 / 1 kilometr 7.1287 km/h
00:30:00 2 km 00:15:00 / 1 kilometr 4 km/h
01:20:00 2 mi 00:40:00 / 1 mila 1.5 mph

Zobacz także: