Kalkulator Porównywania Ułamków

Porównuj ułamki zwykłe i ułamki dziesiętne i sprawdź, który z nich jest większy, mniejszy, lub czy są sobie równe.

?
Wynik:
Oczekiwanie na dane...

Aby porównać ułamki, wprowadź je w odpowiednie pola i naciśnij przycisk "Oblicz".

Przykłady

$$ \dfrac{4}{5} > 0.5 $$

Objaśnienie:

$$ 0.8 > 0.5 $$

$$ 3\dfrac{3}{5} < 5 $$

Objaśnienie:

$$ 3.6 < 5 $$

$$ 4 = \dfrac{4}{1} $$

Objaśnienie:

$$ 4 = 4 $$


Zobacz także: