Kalkulator Logarytmów

Oblicz logarytm na podstawie wprowadzonych danych.

logab
a =
b =
Wynik:
logab =
ln (a)
ln
Wynik:
ln (a) =

Aby obliczyć logarytm, wybierz jeden z dwóch dostępnych kalkulatorów i uzupełnij wymagane dane.

Przykłady

Logarytm Wynik
log1012 1.0792
log75 0.8271
ln (5) 1.6094
ln (100) 4.6052

Zobacz także: