Kalkulator Pola Powierzchni Trapezu

Oblicz pole powierzchni trapezu w zależności od długości jego boków, oraz jego wysokości.

Pole powierzchni trapezu
Wynik:

Aby obliczyć pole trapezu, wprowadź długości boków oraz wysokość w wybranych jednostkach w odpowiednie pola kalkulatora. Po uzupełnieniu wszystkich pól obliczone pole powierzchni trapezu w wybranej jednostce powinno zostać automatycznie zaprezentowane w sekcji "Wynik".

Wzór obliczeń

Pole powierzchni trapezu = (a + b) / 2 * h

Gdzie:

  • a - Długość boku a
  • b - Długość boku b
  • h - Wysokość