Kalkulator Czasu Ładowania Baterii

Oblicz ile czasu potrzeba, aby naładować baterię o danej pojemności w zależności od prądu ładowania i straty efektywności ładowania.

(Charge Rate Current)
Wynik:

Wzór obliczeń

Szacowany czas ładowania baterii [h] = Pojemność baterii [Ah] / Prąd ładowania [A]

Aby uwzględnić w obliczeniach stratę wydajności ładowania, należy powiększyć obliczony wynik o daną ilość procentów.


Zobacz także: