Kalkulator Temperatury

Przeliczaj wartości między popularnymi jednostkami temperatury (stopnie Celsjusza, stopnie Fahrenheita, stopnie Kelvina, stopnie Rankine'a).

Wynik:

Wzór obliczeń

Konwersja odbywa się za pomocą matematycznych wzorów różniących się w zależności od przeliczanych jednostek temperatury.

Przeliczanie Celsjusza na Fahrenheita:
[°F] = [°C] * 9/5 + 32
Przeliczanie Celsjusza na Kelvina:
[K] = [°C] + 273.15
Przeliczanie Celsjusza na Rankine'a:
[°R] = [°C] * 9/5 + 491.67
Przeliczanie Fahrenheita na Celsjusza:
[°C] = ([°F] - 32) * 5/9
Przeliczanie Fahrenheita na Kelvina:
[K] = ([°F] + 459.67) * 5/9
Przeliczanie Fahrenheita na Rankine'a:
[°R] = [°F] + 459.67
Przeliczanie Kelvina na Celsjusza:
[°C] = [K] - 273.15
Przeliczanie Kelvina na Fahrenheita:
[°F] = [K] * 9/5 - 459.67
Przeliczanie Kelvina na Rankine'a:
[°R] = [K] * 9/5
Przeliczanie Rankine'a na Celsjusza:
[°C] = [°R] * 5/9 - 273.15
Przeliczanie Rankine'a na Fahrenheita:
[°F] = [°R] - 459.67
Przeliczanie Rankine'a na Kelvina:
[K] = [°R] * 5/9

Przykłady

Z Do
20 [°C] 68 [°F]
75 [°F] 297.04 [K]
543 [°R] 28.52 [°C]