Kalkulator VAT

Określ kwotę, stawkę podatku VAT, oraz zdecyduj czy chcesz przeliczyć brutto na netto, czy netto na brutto. Oblicz nową kwotę, oraz kwotę podatku VAT.

PLN
%
Wynik:
PLN
PLN

Definicje

  • Kwota Brutto - Kwota powiększona o wartość podatku VAT.
  • Kwota Netto - Kwota pomniejszona o wartość podatku VAT.

Wzór obliczeń

Kwota Brutto:
Obliczona Kwota = Kwota ÷ (1 + (Stawka VAT ÷ 100))
Kwota Netto:
Obliczona Kwota = Kwota × (1 + (Stawka VAT ÷ 100))

Przykłady

Kwota Stawka VAT Sposób Wynik
100 PLN 20% (+) Netto na Brutto 120 PLN
1200 PLN 20% (+) Netto na Brutto 1440 PLN
970 PLN 20% (-) Brutto na Netto 808.33 PLN
9900 PLN 23% (-) Brutto na Netto 8048.78 PLN