Kalkulator Marży

Oblicz marżę i zysk na podstawie kosztów i przychodów.

PLN
PLN
Wynik:
%
PLN

Aby obliczyć marżę i zysk w tym kalkulatorze, wprowadź w pola koszt i przychód.

Wzór obliczeń

Marża = 100 * (Przychód - Koszt) / Przychód
Zysk = Przychód - Koszt

Przykłady

Koszt Przychód Marża Zysk
100 PLN 175 PLN 42,86% 75 PLN
200 PLN 5000 PLN 96% 4800 PLN
30 PLN 50 PLN 40% 20 PLN
40 PLN 400 PLN 90% 360 PLN
40 PLN 4000 PLN 99% 3960 PLN
40 PLN 40000 PLN 99,90% 39960 PLN
40 PLN 400000 PLN 99,99% 399960 PLN

Zobacz także: