Kalkulator Prędkości Odtwarzania

Oblicz, jak szybko przesłuchasz audiobook lub obejrzysz film w zależności od ustawionej prędkości odtwarzania.

Czas trwania:
Wynik:

Wzór obliczeń

((Godziny * 3600) + (Minuty * 60) + Sekundy) / Szybkość Odtwarzania = Całkowity czas w sekundach

Przykłady

Czas Szybkość Odtwarzania Obliczony czas
03:20:00 1.5 02:13:20
06:50:30 2 03:25:15
02:20:44 0.75 03:07:38
05:20:20 1.25 04:16:16
12:20:00 1.5 08:13:20