Kalkulator Podgrzewania Wody

Oblicz czas podgrzewania wody, oraz jego szacunkowy koszt na podstawie wprowadzonych danych.

l
°C
°C
W
PLN / 1 kWh
Wynik:
kWh
PLN

Aby obliczyć czas podgrzewania wody, ilość potrzebnej energii, oraz opcjonalny szacowany koszt, uzupełnij wszystkie wymagane pola. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól obliczone dane powinny pojawić się automatycznie w sekcji "Wynik".

Wzór obliczeń

Czas podgrzewania wody [sekundy] = Ilość wody do podgrzania [l] * (Temperatura, do jakiej ma zostać podgrzana woda [°C] - Temperatura początkowa wody [°C]) * 4190 / Moc grzałki [W]


Zobacz także: