Kalkulator Mieszanki Olejowej

Oblicz ilość oleju potrzebną do dolania do paliwa w zależności od ilości paliwa i wybranego stosunku (np. 1:50).

l
:
Wynik:
ml

Aby obliczyć ilość oleju, określ czy chcesz używać jednostek metrycznych, czy jednostek imperialnych. Wprowadź ilość paliwa, oraz wybrany stosunek ilości oleju do ilości paliwa. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól obliczona ilość oleju powinna pojawić się automatycznie w sekcji "Wynik".

Wzór obliczeń

Obliczona ilość oleju [ml] = Ilość paliwa [l] * Stosunek ilości oleju do ilości paliwa (np. 1/50) * 1000

Przykłady

Ilość paliwa Stosunek ilości oleju do ilości paliwa Obliczona ilość oleju
5 l 1:50 100 ml
3 l 1:35 60 ml
8 l 1:40 200 ml