Kalkulator GFR

Oblicz szacowane GFR na podstawie wieku, płci, rasy, oraz stężenia kreatyniny w osoczu.

mg/dL
Wynik:
mL/min/1.73 m²

Wzór obliczeń

Kalkulator oblicza szacowaną wartość GFR na podstawie następującego wzoru:

Szacowane GFR [mL/min/1.73 m²] = 186.3 * (Stężenie kreatyniny w osoczu)-1.154 * (Wiek)-0.203 * R * G

  • R = 1.212 dla czarnoskórych lub 1 dla pozostałych ras
  • G = 0.742 dla kobiet lub 1 dla mężczyzn

Zobacz także: